Jobbflopp

Hälften utan hjälp att hitta nytt jobb

Den dolda jobbfloppen. Arbetsförmedlingen misslyckas med en av sina viktigaste uppgifter. Hälften av långtidsarbetslösa utan hjälp.

“Hälften av alla långtidsarbetslösa får ingen dokumenterad hjälp att hitta jobb. Det betyder att Arbetsförmedlingen misslyckas med en av sina viktigaste uppgifter. Bland de utrikes födda lämnas 55 procent mer eller mindre vind för våg. Det framgår av en intern rapport från myndigheten som DN tagit del av.

– Så här ska det givetvis inte vara, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren till DN.

Rapporten, som var färdig redan i april, klassas som internt arbetsmaterial, och har ännu inte föredragits för generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist. Enligt DN:s källa talar upprörda röster inom myndigheten om mörkläggning, och menar att förmedlingens arbete i dag till största delen består av kontroller och försök att frisera arbetslöshetssiffrorna.”

”Många vill slippa Arbetsförmedlingen˝.  ”De säger att de inte hinner träffa alla”.

Långtidsarbetslöshet:

Det finns olika uppfattningar om vilka som ska räknas in som långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson sade i fjol att egentligen borde den grupp som bara haft tillfälliga jobb under en längre period räknas med i gruppen.

Det gör de inte. I stället definieras långtidsarbetslös som en person som under mer än 6 månader (27 veckor) varit utan arbete, inte deltagit i program med aktivitetsstöd och är 25 år eller äldre

År 2010 hade, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), de flesta långtidsarbetslösa en arbetslöshetstid på 6-12 månader. I den näst vanligaste gruppen hade man varit arbetslös mellan ett och två år.

Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden för samtliga arbetslösa var 31 veckor för både män och kvinnor.

Antalet långtidsarbetslösa varierade under åren 2001-2010 mellan 70 000 och 130 000, vilket motsvarar mellan 25 och 36 procent av de arbetslösa.

2010 utgjorde långtidsarbetslösa 34 procent av de arbetslösa. Första kvartalet i år var de 32,6 procent, eller 117 000 personer.

Av de långtidsarbetslösa i våras var 69 000 män och 48 000 kvinnor. Antalet långtidsarbetslösa som varit arbetslösa minst 52 veckor var 66 300.

Långtidsarbetslöshet är vanligare bland män än bland kvinnor, bland äldre och bland utrikes födda. I SCB:s jämförelse för 2001-2010 var varannan arbetslös över 45 år långtidsarbetslös, men ”bara” var femte i gruppen 15 till 24 år (en grupp som också innehåller heltidsstudenter som söker extrajobb).

Inom samtliga åldersgrupper var det de arbetslösa med utbildning från högskola eller universitet som hade lägst andel långtidsarbetslösa.

Den högsta andelen långtidsarbetslösa fanns i Södermanlands län med 44 procent och de lägsta andelarna fanns i Dalarnas samt i Gotlands län med 24 procent.

Kommentarer inaktiverade.