Omsorgens Norrköping

Försörjningsstödet en dyr utgift

Norrköping Norrköpings kommun ligger bland topp fem när det gäller kostnaden per kommuninvånare för försörjningsstöd, eller socialbidrag som det ofta kallas. 
Omsorgens Norrköping
LÄSARKOMMENTARER (33 inlägg)Lever du på socialbidrag – hör av dig!

Efterlysning Hur är det att leva på socialbidrag? Hör av dig till vår reporter Gun Stenehall. Du får givetvis vara anonym.

Försörjningsstödet

I juli var det 3 083 hushåll i Norrköping som fick försörjningsstöd. Av dem var 1 112 hushåll med barn och 632 var ungdomar.

Den enskilt största gruppen är ensamstående män utan barn. Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn. Gifta eller sammanboende med barn kommer sedan. Den gruppen utgörs till 85 procent av utrikes födda personer.

I år har en ensamstående vuxen rätt till bostadskostnad och 3 840 kronor i månaden att leva på. Pengarna ska räcka till mat, kläder, skor, hygien, hemförsäkring, förbrukningsartiklar, telefon, tv-licens.

Vid behov kan en person få extra pengar, till exempel till tandvård.

Under hela förra året var det 5 856 hushåll som fick beslut om försörjningsstöd. Kostnaden för kommunen var 241 miljoner kronor, om man inte räknar med introduktionsersättningen för nyanlända flyktingar . Det var 44 procent mer än 2007 när försörjningsstödet kostade 167 miljoner.

Kommentarer inaktiverade.