Kommuner gör revolt

Göteborg fasar ut fas 3

Nästa år försvinner den sista fas 3-platsen i Göteborgs kommun. I stället ska 100 långtidsarbetslösa få riktiga anställningar med lön.

– Vi ska inte använda en så dålig åtgärd som fas 3, säger kommunalrådet Mats Pilhem (V) med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Därmed tar två kommuner avstånd från fas 3. Malmö införde sin egen arbetsmarknadspolitik i slutet av förra året. 100 personer deltar i fas 3 i ett år. Sedan erbjuds de två års anställning i Malmö kommun med avtalsenlig lön.

Göteborgsmodellen innebär att 100 långtidsarbetslösa får jobb med avtalsenlig lön i ett år i Göteborgs kommun.

Kommunerna gör revolt. Så här gör man ju även i Göteborg med socialbidragstagare som är i FAS 3 . Men bara 100 st.Allt fler kommuner, även borgerligt styrda, inser nu att man inte stillatigande kan acceptera konsekvenserna av högerpolitiken. Dagens Nyheter berättar att man därför i Uppsala, Umeå, Malmö, Göteborg, Örebro och Borlänge nu tar saken i egna händer och ger arbetslösa korttidsanställningar för att de sedan ska komma in i a-kassan. Både Malmö och Göteborg säger nu nej till fas 3-pengar och ger istället arbetslösa jobb.

Kommunerna gör revolt – Ledare – folket.se
En kommunal revolt mot högerregeringens havererade arbetsmarknadspolitik har brutit ut. Dagens Nyheter berättar i ett reportage om hur flera stora kommuner har tröttnat på att de genom högerpolitiken tvingats ta över statens kostnader för arbetslösheten, när arbetslöshetsförsäkringen inte längre fun…

Kommuner trotsar regeringen
Flera av landets största kommuner har börjat ge arbetslösa tidsbegränsade anställningar. Ett av syftena är att få in arbetslösa i a-kassan så att kommunen slipper betala social­bidrag. ”Jag tycker inte att vi utnyttjar systemet”, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö.

[tweetmeme only_single=”false”]

2 svar till “Kommuner gör revolt

  1. Malmö gör för lite, för att avskaffa dessa vanansinnes projekt som FAS 3, och nu senast vägen ut. Man har företag som använder sig Fas 3 och Vägen Ut
    Detta är inget annat bedrägeri av skattemedel.

  2. Verkar som Göteborgs kommun är ärligare med deras syn när det gäller arbetslösa, än alla andra korrupta kommuner som låter arbetslösa straffas P.G.A. Ofrivillig arbetslöshet . Det är dags att folk får upp ögonen för våra självgoda politiker i samhället som har löner 7-8 gånger högre än arbetare samtidigt som de skapar så mycket lidande genom deras politik.