Saxat från Nätet

Ja, som titeln lyder: När får Sverige sin första arbetslöshetsterrorist? Vad tror ni?
Själv tror jag att det bara är en tidsfråga innan det smäller. (Faktum är att jag är förvånad över att det inte gjort det redan.) Min övertygelse baserar jag på följande argument:

1) Arbetslöshetsterrorism har förekommit många gånger tidigare i historien. Ludditerna och neoludditerna är ett välkänt exempel. Dessa riktade sig dock bara mot maskiner, som de slog sönder därför att de felaktigt trodde att automatisering eliminerade behovet av människors arbetskraft.2) Idag har vi istället en mycket allvarligare situation som kallas för fas 3/sysselsättningsfasen och som innebär den ultimata stressen och förnedringen för den som drabbas. Betänk att en kille som Breivik bara utförde sitt dåd av ”abstrakta” och ”kollektivistiska” skäl. Han var företagare och hade det personligen ganska så bra ställt. Han blev inte utnyttjad eller förnedrad. Jämför detta med en fas 3:a som får slavarbeta gratis, lever i fattigdom och som hotas med avstängning, samtidigt som arbetsgivaren får 5000 kronor netto i månaden av våra skattepengar, vilka inte ens behöver redovisas.

3) Fas 3 växer hela tiden och kommer lagom till valet år 2014 att bestå av nästan 50.000 personer, som endast har det gemensamt att de inte har något att förlora: ”Abandon all hope, ye who enter here.” I övrigt handlar det om en mycket brokig skara människor: alltifrån psykiskt och fysiskt sjuka till normala, högutbildade svenska ingenjörer som kanske har hunnit bli 45 år och som därför inte får jobb, till personer med doktorsexamina. En snubbe som Breivik hade ingen direkt utbildning utan satt och läste på internet hur man gjorde bomber. Det brukar många terrorister göra. I fas 3 finns det däremot doktorer i organisk kemi och fullt utbildade ingenjörer med lång arbetslivserfarenhet som förnedras genom att mot sin vilja tvingas in i Jobbfabriken eller erbjuds att slava som diskare. (Jag har själv träffat dem.) Ni kan tänka er vilka bomber de skulle kunna åstadkomma om de bara lade manken till, med sådana specialutbildningar…

4) Arbetslöshetsterrorismen ÄR i själva verket redan här! För ungefär ett halvår sedan rapporterade Västnytt om att Myrorna i Göteborg hade hittat en bombattrapp i en container utför en av sina byggnader. Polisen spärrade genast av området. Myrornas klädsortering är en av de värsta helvetesplaceringar man kan få som fas 3:a och det råder nog ingen tvekan om vad gärningsmannen torde ha varit.

För kanske två år sedan rapporterades det också, om än blott i mindre notiser, att två ”praktikanter” på en arbetsplats hade ”råkat” spränga en hel kolsyremaskin. Kostnaden blev omkring en halv miljon kronor för arbetsgivaren. Exemplen kan mångfaldigas.

5) En strykarhund som man ständigt sparkar på biter förr eller senare tillbaka. En fas 3:a som ständigt får höra, inte minst från våra makthavare, att han eller hon är lastgammal, skör, funktionshindrad, ”kommer aldrig att få jobb”, illaluktande, lat, alkoholiserad o.s.v., kommer förr eller senare också att bita. Det är ingenting konstigt med det.

6) Till att bita finns det goda incitament. Straffrättsligt motsvarar 50 timmars samhällstjänst en månad i fängelse. Om man däremot hamnar i fas 3, p.g.a. att ens enda brott råkar vara att man är arbetslös, så döms man till samhällstjänst på livstid (åtminstone fram till pensionen). Så vad har man då att förlora? På kåken får man dessutom mat och husrum, rätt till utbildning (vilket man inte har i fas 3) och en massa hjälp och stöd av KRIS m.fl. när man väl kommer ut.

7) Det är inte många (enligt min erfarenhet) som är psykiskt sjuka när de hamnar i fas 3. Däremot är det många som blir det med tiden p.g.a. hur de behandlas. Fas 3 gör konstiga saker med hjärnan. I bästa fall kanske individen drabbas av Stockholmssyndromet och börjar älska sina ”kidnappare”. I värsta fall uppstår det morbida fantasier och en vansinnig lust att hämnas – att bli samhällets fiende nummer ett. Kombinerat med intelligens och en ingenjörsutbildning eller motsvarande blir detta en mycket farlig cocktail. Långt mycket farligare än en molotovcocktail.

8) Terrorism blir alltid som mest effektiv och efterfrågad om den har kvantifierbara mål och syften och dessutom kan motiveras av en konkret samhällelig orättvisa. Terrorister brukar inte sällan säga att det inte är de som är de verkliga terroristerna utan den sittande regimen eller något specifikt maktorgan. I det sammanhanget finns det nog inget som är så klockrent som just en akademiker som mot sin vilja har fas 3-placerats på t.ex. en idrottsförening, där han får tvätta skitiga kalsonger dagarna i ända. Sådant händer ganska ofta, trots att §1 i Förordningen om Jobb- och Utvecklingsgarantin slår fast att: ”Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete” , d.v.s. insatserna skall som det står vara individuellt utformade.

Ett konkret mål är mycket lätt att uppbringa för den som önskar bli arbetslöshetsterrorist. Själv skulle jag, om jag hade haft oturen att hamna hos t.ex. Ivan Daza eller Myrorna, ha som mål att se till att den skada som attentatet orsakade vida översteg de 5000 kronor i månaden som dessa aktörer får per slavarbetare. Det konkreta syftet med terrorattentatet skulle vara att de aldrig mer skulle ta emot fas 3r.

Så vad tror ni: Hur lång tidshorisont pratar vi om innan det smäller en arbetslöshetsbomb? Soroka Flashback Forum > Politik > Terrorism

Kommentarer inaktiverade.