Etikettarkiv: Swedish Public Employment Service

Paragrafrytteriets destruktiva makt

Bo Rothstein.

Debattartikel i expressen av Bo Rotshstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet,  med rubriken ”Paragrafrytteriets destruktiva makt”.

Arbetsförmedlingens överbyråkratiska paragrafrytteri stänger ute människor från arbetsmarknaden – här är ett skräckexempel som bevisar att AF förtjänar sitt synnerligen låga förtroende.

Möjligheten att erbjuda invandrare arbete framstår alltmer som central för att åstadkomma en framgångsrik integrationspolitik. Därför är det problematiskt att ett flertal undersökningar visar att förtroende för Arbetsförmedlingen, Af, numera ärBo Rothstein. uppseendeväckande lågt, betydligt lägre än för andra liknande verksamheter. Detta kan inte förklaras med att man måste ge många negativa besked eftersom andra myndigheter som har liknande uppgifter, till exempel skatteverket, kronofogden och polisen, klarar sig mycket bättre. I stället finns det mycket som tyder på att dagens arbetsmarknadsmyndighet lider av en svårartat destruktiv organisationskultur.

Läs resten av hans debattartikel här.

Personligen så anser jag att debattartikel i expressen av Bo Rotshstein är välskriven, intressat och mycket läsvärd.

 

När det gäller SAS anställning

En SAS anställning innebär fina bidrag till arbetsgivaren. Men dåliga villkor för den som ska utföra arbetet. ”Stödet är 85 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Du kan få högst 890 kronor per arbetsdag. Arbetsförmedlingen tar fram ett belopp per dag som gäller under hela perioden.” står det i faktablad för arbetsgivare. Där står också: ”Du kan även få ett ekonomiskt stöd för att du handleder den anställda på arbetsplatsen. Stödet är 50 kronor per dag under de tre första månaderna. Om personen deltar i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas är stödet 150 kronor per dag de tre första månaderna. Under resten av perioden får du 100 kronor per dag. Det gäller även om den anställda arbetar deltid.” Arbetsgivare som nu fick en idé får själva leta reda på mer fakta. För den arbetslöse finns följande informations pdf: http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012440/sas_sok.pdf.
Där finns bland annat följande info: ”Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för dig som är anställd med särskilt anställningsstöd. Däremot gäller det anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal.
När en anställning med särskilt anställningsstöd tar slut har du rätt att återgå till jobb- och utvecklingsgarantin om du inte har fått en anställning. Du måste fortfarande uppfylla villkoren för att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.” Så om du inte får en anställning på riktigt efter ett år så vips, åter till FAS 3 och din usla ekonomiska situation som du hade innan.